Komisyon Üyeleri

Başkanlık ve Divanı ve İhtisas Koms. Üyeleri
1-
2-

Divan Kâtipleri: (Asil)
1-
2-

Divan Kâtipleri: (Yedek)
1-
2-

Daimi Encümen
1-
2-
3-

Hukuk Komisyonu
1-
2-
3-
4-
5-

İmar Komisyonu
1-
2-
3-
4-
5-

Plan ve Bütçe Komisyonu
1-
2-
3-
4-
5-

Gençlik ve Spor Komisyonu
1-
2-
3-
4-
5-

Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonu
1-
2-
3-
4-
5-

Çevre ve Sağlık Komisyonu
1-
2-
3-
4-
5-

Ulaşım ve Trafik Komisyonu
1-
2-
3-
4-
5-

İnsan Hakları Komisyonu
1-
2-
3-
4-
5-

Kadın ve Aile Komisyonu
1-
2-
3-
4-
5-

Avr. Bir. ve Dış İlşk. Komisyonu
1-
2-
3-
4-
5-

Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu
1-
2-
3-
4-
5-